top of page
ON STAGE BOOKING
- fra idémyldring til fulle hus!

On Stage Booking er et Drammens-basert firma som jobber med hele verdikjeden knyttet til konsertvirksomhet. Verdi må her forstås som alt som bidrar til å gjøre et konsertarrangement så vellykket som mulig, så vi har ikke kun fokus på booking - profilering, markedsføring, konseptutvikling og logistikk er vel så viktige stikkord.

Målet er kvalitet i alle ledd (ja, det er en klisjé, men en veldig god en:), og at artistene skal slippe å måtte fokusere på noe annet enn det viktigste; å levere gode konsertopplevelser til publikum! 
win8_grå_youtube.png
win8 grå face.png
bottom of page